დღე: მაისი 2, 2019

პირველ ეტაპზე 18 თვით შეაჩერებენ უვიზო მიმოსვლას?

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ევროკავშირში საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა იზრდება, ასევე გაიზარდა…

×

Like us on Facebook