დღე: მაისი 9, 2019

აი ის ხალხი დამენახეთ, ვინც: 17 მაისს გადიხართ გეების აღლუმის თუ აქციის დასარბევად; როენას “მამიდა”-ს…

×

Like us on Facebook